Aplikace myWhistle

Outsourcingové řešení, které Vás zbaví starostí se zavedení Směrnice EU o whistleblowingu.

Jak vznikala aplikace myWhistle

Při vývoji aplikace jsme vycházeli ze Směrnice EU, z našich zkušeností při implementacích GDPR v posledních 4 letech, ale především s konzultací s našimi klienty. Jsou to firmy, které mají od 10 do 450 zaměstnanců a 82% z nich do režimu zavedení WHISTEBLOWINGU patří.

Jaké byly hlavní požadavky našich klientů?

 1. Jednoduchost
 2. Žádné komplikované databáze vyžadující speciální bezpečnostní opatření
 3. Možnost outsourcingu
 4. Ochrana proti SPAMU, vulgaritám a nevhodným příspěvkům
 5. Anonymita oznamovatelů
 6. Možnost zadat kontakt ze strany oznamovatele v případě, že si to výslovně bude přát
 7. Oddělení vstupní částí aplikace- oznámení od řešitelské strany (klient)
 8. Předávání oznámení ve formě dokumentu chráněného heslem
 9. Nízká cena
 10. Tvorba písemných reportů z naší strany o využití aplikace – na vyžádání.

Jistě jste si všimli, že kromě nízké ceny je základním požadavkem OUTSOURCOVAT ¹ vše kromě šetření podaného oznámení ve firmě.

———————————-

(1) Outsourcing znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subdodavateli specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy.

To vše jsme zakomponovali do našeho řešení.

Zpracování oznámení

Vaše akceStránka Stav oznámeníNaše AkceStránka Stav oznámeníAkce řešiteleStránka Stav oznámení
Vložení oznámeníPřevzato
Kontrola oznámení(1) Zamítnuto - odkaz ke stažení dokumentu s důvodem zamítnutí
(2) Odesláno k řešení
Probíhá řešení oznámení(1) Doplnit oznámení
(2) V řešení
Doplněno oznámeníDoplnit oznámeníKontrola oznámeníOdesláno k řešení
Probíhá řešení oznámeníV řešení
VyřešenoVyřešeno - odkaz ke stažení dokumentu

Popis aplikace

Registrace klienta

Registrace nezavazuje k uzavření následné Smlouvy o poskytování služeb a Zpracovatelské smlouvy mezi společností Every Regard s.r.o. a Zájemcem.

Návrhy Smluv budou klientovi zaslány ihned po přijetí Registrace².

————————————————-

(2) Činíme tak z těchto důvodů:

 • dohoda se Zájemcem o rozsahu a formátu služeb
 • odsouhlasení ceny
 • jako ochrana našich dokumentů před zloději, kteří trvale vykrádají naše portfolio Smluv, přestože je chráněno Autorským zákonem

 

Podání oznámení oznamovatelem

Podmínky pro podání oznámení podle článků (1) a (2) Směrnice EU.

oznamující osobou“ je fyzická nebo právnická osoba, která oznámí či zveřejní informace o porušení, jež byly získány v souvislosti s její pracovní činností;

 • Oznamovatel musí být zaměstnancem Subjektu oznámení
 • Osobou se zájmem o uzavření pracovní smlouvy se Subjektem oznámení
 • Osobou, která pracuje pod dohledem a podle pokynů zhotovitelů, subdodavatelů a dodavatelů – Subjektu oznámení
 • Akcionářem a osobou náležející do řídicího orgánu podniku, včetně nevýkonných členů, jakož i dobrovolníků a neplacených stážistů
 • Oznámení nesmí obsahovat nepravdivé informace, spekulace, vulgární výrazy, urážky a nedoložitelná fakta
 1. V MENU webu zvolte odkaz Registrace firmy
 2. Vyplňte požadované položky (kontaktní heslo pro následnou komunikaci si zvolíte až při podpisu Smlouvy o poskytování služeb.
 3. Odešlete.
 4. Do 24 hodin se Vám ozve náš pracovník(pracovnice) a dohodne s Vámi výše zmíněné podrobnosti Smluvního vztahu.

A to je jediný a poslední byrokratický krok, který po Vás požadujeme.

Po uzavření Smlouvy o poskytování služeb a Zpracovatelské smlouvy obdržíte:

 1. Směrnici o ochraně oznamovatelů ke zveřejnění na vašich www stránkách nebo intranetu.
 2. Směrnici pro zavedení oznamovacího systému.
 1. Přejděte na webovou stránku whistleblowingu vaší firmy
 2. Vyplňte položky formuláře oznámení
 3. Oznámení můžete odeslat ANONYMNĚ.
 4. Pokud však chcete můžete jméno nebo email vyplnit.
  1. V tomto případě máte nárok na plnou ochranu oznamovatele podle článku 4 Směrnice
 5. Zadejte Kód Vašeho oznámení (může to být text, číslo nebo kombinace obojího).
 6. Pod tímto názvem bude uvedeno na stránce whistleblowingu vaší firmy.
 7. DŮLEŽITÉ: Zvolte si a vyplňte kontaktní heslo pro následnou komunikaci
 8. Heslo by mělo obsahovat velká a malá písmena a číslice a mít minimálně 8 znaků
 9. Heslo si pečlivě uložte budete je následně potřebovat.
 10. Zvolte Příjemce Vašeho oznámení.²
 11. Vyplňte text oznámení. Dodržujte výše uvedená pravidla.
 12. Odešlete.
 13. Pokud nevyplníte Email, nedostanete žádné potvrzení o přijetí.

 

Dotaz k Vašemu oznámení.

Máte-li jakýkoli dotaz k řešení Vašeho oznámení, použijte kontaktní formulář na stránce Stav oznámení.

Stavy Odpovědi na dotaz:

 1. Přijato
 2. Odpověď¹

————————————————-

(1) Po kliknutí na ODKAZ si stáhnete dokument obsahující informace k řešení Vašeho dotazu. Dokument je chráněn heslem, které jste zadali při oznámení.

Kód oznámeníDatum přijetíStav oznámeníDotaz k oznámeníDatum vyřešení
OZN5667605.04.2022Přijato
567VR06.04.2022Odesláno k řešeníPřijato
MILADA7808.04.2022Doplnit oznámeníOdpověď
KR56VB08.04.2022VyřešenoOdpověď18.04.2022
MILADA78Vyřešeno20.04.2022

Informace o řešení Vašeho oznámení.

V sekci Přehled oznámení bude v řádku u Vašeho NÁZVU OZNÁMENÍ které jste zadali při podání Oznámení příznak stavu řešení

Stavy řešení:

 1. Převzato
 2. Zamítnuto
 3. Odesláno k řešení
 4. Doplnit oznámení¹
 5. V řešení
 6. Vyřešeno²

————————————————-

(1) Specifikaci doplnění najdete v dokumentu ke stažení kliknutím na ODKAZ. Dokument je chráněn heslem, které jste zadali při oznámení.

(2) Po kliknutí na ODKAZ si stáhnete dokument obsahující informace k řešení Vašeho podání. Dokument je chráněn heslem, které jste zadali při oznámení.

Bezplatná poradna ke whistleblowingu.

 1. Tato bezplatná poradna je určena oznamovatelům ve smyslu článku 3 Směrnice EU:
  1. oznamující osobou“ fyzická nebo právnická osoba, která oznámí či zveřejní informace o porušení, jež byly získány v souvislosti s její pracovní činností;
 2. Tato bezplatná poradna je určena dotčeným osobám ve smyslu článku 3 Směrnice EU
  1. dotčenou osobou“ fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení či zveřejnění uvedena jako osoba, jíž se porušení přičítá nebo která je s ním spojována;
 3. Tato bezplatná poradna je určena všem právnickým osobám, kterých se povinnost zavedení interního kanálu pro oznamování ve smyslu článku 4 Směrnice EU týká.

 

Telefonicky nás můžete kontaktovat v pracovní dny od 9,00 hod. do 17,00 hod.

Telefon: (420) 607 888 494

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zveřejněním otázky v sekci FAQ

© Every Regard s.r.o. 2022 Všechna práva vyhrazena