Vaše stránka whistleblowingu.

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Dotčená osoba (zaměstnavatel)

Firma s.r.o., Město v ČR, Adresa, PSČ 

Formulář podání oznámení podle Směrnice EU*

Souhlas se zpracováním osobních údajů

*Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

**Nepovinná pole, při jejich vyplnění se na Vás vztahuje plná ochrana oznamovatel podle Směrnice EU článek 4

***Pole MUSÍ BÝT VYPLNĚNO, v rozsahu 5-20 libovolných znaků

****Pole MUSÍ BÝT VYPLNĚNO, v rozsahu 8-20 alfanumerických znaků (A-B, 0-9)

*****Pole MUSÍ BÝT VYPLNĚNO, vyberte z roletového MENU

——————————————————————————

SOUHLAS – GDPR Článek 6 odstavec 1 písmeno a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

Pouze v případě, že Vyplníte položky „Jméno“ nebo „E-mailová adresa“

Tabulka oznámení – vzor

Kód oznámeníDatum přijetíStav oznámeníDotaz k oznámeníDatum vyřešení
OZN5667605.04.2022Přijato
567VR06.04.2022Odesláno k řešeníPřijato
MILADA7808.04.2022Doplnit oznámeníOdpověď
KR56VB08.04.2022VyřešenoOdpověď18.04.2022
MILADA78Vyřešeno20.04.2022

Dotaz k oznámení - vzor, nelze odeslat

© Every Regard s.r.o. 2022 Všechna práva vyhrazena