Kdo jsme.

Společnost EVERY REGARD s.r.o. je v současné době jedním z největších implementátorů GDPR v České republice.

Více než 180 implementací a spokojených klientů je podle našeho názoru dostatečnou zárukou naší odborné erudice garancí toho, že se k Vám i Vašim oznamovatelům budeme vždy chovat s respektem.

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie v článku (8) ukládá:

Zpracovávání osobních údajů podle této směrnice, včetně výměny či předávání osobních údajů příslušnými orgány, se uskuteční v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (EU) 2016/680. Jakákoli výměna či předávání informací ze strany příslušných orgánů na úrovni Unie se uskuteční v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001. Osobní údaje, které nejsou pro vyřízení daného případu podstatné, jsou neprodleně vymazány.

Naše zkušenosti jsou pro Vás i garancí toho, že k Vašim datům se budeme vždy chovat v souladu s GDPR.

Držitelem licence a výhradním distributorem aplikace myWhistle je společnost EVERY REGARD s.r.o.

Dílo jako takové podléhá ochraně podle zákona č.121/2000 Sb. – Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

EVERY REGARD s.r.o.

 

Adresa: Ostrava – Slezská Ostrava, Zámostní 1155/27, PSČ 710 00

IČO: 05460034

Telefon: (420) 607 888 494

Email: poradna@mywhistle.cz

Datová schránka: 8624hkb

Společnost Every Regard s.r.o. není plátcem DPH, všechny ceny uvedené na těchto webových stránkách jsou konečné.

© Every Regard s.r.o. 2022 Všechna práva vyhrazena