Kdo jsme.

Společnost EVERY REGARD s.r.o. je v současné době jedním z největších implementátorů GDPR v České republice.

Více než 180 implementací a spokojených klientů je podle našeho názoru dostatečnou zárukou naší odborné erudice garancí toho, že se k Vám i Vašim oznamovatelům budeme vždy chovat s respektem.

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie v článku (8) ukládá:

Zpracovávání osobních údajů podle této směrnice, včetně výměny či předávání osobních údajů příslušnými orgány, se uskuteční v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (EU) 2016/680. Jakákoli výměna či předávání informací ze strany příslušných orgánů na úrovni Unie se uskuteční v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001. Osobní údaje, které nejsou pro vyřízení daného případu podstatné, jsou neprodleně vymazány.

Naše zkušenosti jsou pro Vás i garancí toho, že k Vašim datům se budeme vždy chovat v souladu s GDPR.

Držitelem licence a výhradním distributorem aplikace myWhistle je společnost EVERY REGARD s.r.o.

Dílo jako takové podléhá ochraně podle zákona č.121/2000 Sb. – Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

EVERY REGARD s.r.o.

 

Adresa: Ostrava – Slezská Ostrava, Zámostní 1155/27, PSČ 710 00

IČO: 05460034

Telefon: (420) 607 888 494

Email: poradna@mywhistle.cz

Datová schránka: 8624hkb

Společnost Every Regard s.r.o. není plátcem DPH, všechny ceny uvedené na těchto webových stránkách jsou konečné.

Bezplatná poradna ke whistleblowingu.

  1. Tato bezplatná poradna je určena oznamovatelům ve smyslu článku 3 Směrnice EU:
    1. oznamující osobou“ fyzická nebo právnická osoba, která oznámí či zveřejní informace o porušení, jež byly získány v souvislosti s její pracovní činností;
  2. Tato bezplatná poradna je určena dotčeným osobám ve smyslu článku 3 Směrnice EU
    1. dotčenou osobou“ fyzická nebo právnická osoba, která je v oznámení či zveřejnění uvedena jako osoba, jíž se porušení přičítá nebo která je s ním spojována;
  3. Tato bezplatná poradna je určena všem právnickým osobám, kterých se povinnost zavedení interního kanálu pro oznamování ve smyslu článku 4 Směrnice EU týká.

 

Telefonicky nás můžete kontaktovat v pracovní dny od 9,00 hod. do 17,00 hod.

Telefon: (420) 607 888 494

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zveřejněním otázky v sekci FAQ

© Every Regard s.r.o. 2022 Všechna práva vyhrazena